*2021-11-01 cca 23:00 Falca Kerata!

English version.


Smlouva o Blázince.

Komora svazů dobrovolných svazů (dále jen huliči), se tímto zavazují, že svěří v nejblišším možném termínu výše uvedené do rukou Kan-Li. Správce podstaty „průseru‟ bude vždy dodržovat zákon života - bude však jeho úkolem vyspětnit onen „Kan-Li bordel‟ do předepsaných mometů paní Falkou. Obě strany se zavazují nedávat záminku bláznu, aby opět nastolil Temnou stranu Kan-Li, v čase kterém smlouvu sepisujem. Tak budiš zůstaveno.
V Plzni dne 31.1.2019 .

Zpátky na podivnou-zahradu.cz (Back.).